น้ำยาหล่อเย็นเชลล์ อัลตร้า ลองไลฟ์ พี-โอเอที

ซ่อมบำรุง

น้ำยาหล่อเย็น ชนิดพร้อมใช้งาน มีคุณภาพชั้นยอดด้วยจุดเยือกแข็ง -17 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลทุกรุ่นทุกยี่ห้อ สูตรผลิตพิเศษตรงตามข้อกำหนดของเครื่องยนต์ในทวีปเอเชีย

ส่วนผสม Ethane-1,2-diol 33%.

วิธีใช้

“วิธีใช้
ศึกษาคู่มือการใช้รถเกี่ยวกับขั้นตอนการเติมน้ายาระบบระบายความร้อนและความจุของหม้อน้า อย่าเปิดฝาหม้อน้าขณะเครื่องยนต์ยังร้อนอยู่
สาหรับการเติมน้ายา ให้ระบายและล้างระบบระบายความร้อน สาหรับการล้างทาความสะอาด เชลล์ขอแนะนาให้ใช้น้ายาทาความสะอาดหม้อน้ารถยนต์เชลล์เท่านั้น เติมหม้อน้าด้วยผลิตภัณฑ์น้ายาหล่อเย็นที่ไม่เจือจาง ทิ้งให้เครื่องยนต์ทางาน 5 นาที ตรวจระดับน้ายาหล่อเย็นว่าถูกต้อง และไม่มีการรั่ว ส่วนการเติมน้ายา ให้เติมตามปริมาณที่จาเป็นโดยไม่ต้องผสมเพิ่ม”

วิธีใช้ น้ำยาหล่อเย็นเชลล์ อัลตร้า ลองไลฟ์ พี-โอเอที

“ระวัง เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อผิวหนัง
ล้างผิวให้ทั่วหลังจากการสัมผัส ห้ามกิน ดื่มหรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ หากกลืนกิน :โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลหรือถ้ารู้สึกไม่สบาย ล้างปาก กำจัดสิ่งที่บรรจุ/ ภาชนะ ในโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการรับรอง
สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ สามารถติดต่อขอเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยได้
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 10 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 (0) 2657 9888”