ผ้าไมโครไฟเบอร์เชลล์

ทำความสะอาดภายใน

ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่อ่อนนุ่มและไม่เกิดการเสียดสีจะไม่เป็นรอยขีดข่วนสีเสื้อหรือพื้นผิวอื่น ๆ สามารถล้างและนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง ซักด้วยเครื่องได้สูงถึง 40 ° C ห้ามปั่นแห้ง

วิธีใช้

ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ของเชลล์เมื่อใช้ น้ายาล้างหน้าต่างเชลล์, น้ายาทาความสะอาดเชลล์ สาหรับแผงหน้าปัดรถยนต์ หรือ ทั้งหมด ทำความสะอาดภายใน