ผ้าทาความสะอาดเชลล์ สาหรับผลิตภัณฑ์หนัง

ทำความสะอาดภายใน

เช็ดทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองที่สะสมอยู่ภายในรถของคุณโดยไม่ทิ้งสิ่งตกค้าง

ให้พ้นมือเด็ก
เก็บในที่แห้งและเย็นที่มีแสงแดดส่องถึง ปิดผนึกฉลากที่ปิดผนึกใหม่ได้เมื่อไม่ใช้งาน หลีกเลี่ยงสภาวะที่ผลิตภัณฑ์อาจกลายเป็นน้ำแข็ง