ผ้าเช็ดทาความสะอาดเชลล์ สาหรับแผงหน้าปัดรถยนต์

ทำความสะอาดภายใน

ง่ายต่อการจัดเก็บภายในรถของคุณเพื่อทำความสะอาดและปกป้องพื้นผิวไวนิลยางและพลาสติก

ให้พ้นมือเด็ก
เก็บในที่แห้งและเย็นที่มีแสงแดดส่องถึง ปิดผนึกฉลากที่ปิดผนึกใหม่ได้เมื่อไม่ใช้งาน หลีกเลี่ยงสภาวะที่ผลิตภัณฑ์อาจกลายเป็นน้ำแข็ง