ผ้าเช็ดทาความสะอาดกระจกเชลล์

ทำความสะอาดกระจก

ขจัดสิ่งสกปรกน้ำมันและไขมันออกจากพื้นผิวแก้วอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการเก็บในยานพาหนะของคุณสำหรับการทำความสะอาดอย่างรวดเร็วในระหว่างการเดินทาง

ให้พ้นมือเด็ก
เก็บในที่แห้งและเย็นที่มีแสงแดดส่องถึง ปิดผนึกฉลากที่ปิดผนึกใหม่ได้เมื่อไม่ใช้งาน หลีกเลี่ยงสภาวะที่ผลิตภัณฑ์อาจกลายเป็นน้ำแข็ง