Pembersih Roda dan Aloi

Pembersihan Luaran

Produk siap guna bagi menyingkirkan semua daki jalan raya, tar, dan tumpukan habuk brek pada hab roda dan tukup roda.

Mengandungi

  • 2-Butoxyethan-1-ol <10%
  • D-Limonene <1%

Bagaimana nak guna

Boleh disemburkan pada bahagian yang dikotori, dibiarkan selama sepuluh minit, kemudian disiram bagi menghasilkan kemasan berkilau.

Bagaimana nak guna Pembersih Roda dan Aloi

Amaran

Bahan Kimia Berbahaya. Menyebabkan kerosakan mata dan kerengsaan kulit. Memudaratkan melalui sentuhan dengan kulit. Jika dalam mata, curah menggunakan air selama beberapa minit. JIKA PADA KULIT: Basuh dengan sabun dan air banyak.

JIKA DALAM MATA:

bilas dengan hati-hati menggunakan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika dipakai dan mudah ditanggalkan. Teruskan membilas mata. Jauhkan dari jangkauan kanak-kanak.

Jika berlaku keracunan atau kecemasan, segera telefon Pusat Maklumat Racun tempatan atau hubungi +61 2 9186 1132.